Statuia Regelui Mihai I

Primul monument dedicat Regelui Mihai I, la Sinaia

Le Premier monument dédié au Roi Michel, à Sinaia (version française ci-dessous)

The first monument dedicated to King Michael, in Sinaia (English version below)

Il primo monumento dedicato al Re Michele a Sinaia (versione italiana)

În 25 octombrie 2021, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea Suveranului, la Sinaia a fost inaugurată Statuia Regelui Mihai I. Proiectul este realizat prin parteneriatul dintre Ministerul Culturii, Primăria Oraşului Sinaia și Asociația pentru Patrimoniu Regal Peleș.
Este primul monument dedicat Regelui Mihai, în acest oraș care ocupă un loc aparte în destinul său.
Regele Mihai I este născut pe pământ românesc, chiar la Sinaia, în Castelul Foișor. Tot de aici a plecat în exil pe 3 ianuarie 1948, după abdicarea forțată.
În 2008, 60 de ani mai târziu, Regele s-a întors la Castelul Peleș, reședința sa strămoșească, ocazie cu care a declarat că „porțile Peleșului vor rămâne deschise românilor pentru eternitate.”
După 2008, Regele Mihai a revenit în multe rânduri la evenimente organizate la Castelele Peleș și Pelișor, reînnodând legătura de suflet cu acest loc.
Monumentul din bronz, care a fost finalizat în 2021, îl reprezentă pe Regele Mihai în uniforma de Mareșal al Armatei române (1945), în mărime naturală.
Prin această inițiativă, APRP onorăză rolul unic al Regelui Mihai în istoria orașului. Sinaia este cel de-al doilea oraș, după București, care are o statuie a Regelui inaugurată la data nașterii sale.
Alături de faimoasele statui ale Regelui Carol I și Reginei Elisabeta, amplasate pe terasa Castelului Peleș, monumentul Regelui Mihai reprezintă un nou reper al identității culturale naționale și a comunității din Sinaia.

Le Premier monument dédié au Roi Michel, à Sinaia

La statue du Roi Michel 1er sera inaugurée le 25 octobre 2021 dans le cadre du 100ème anniversaire de la naissance du souverain. Le projet de réalisation de cette oeuvre monumentale est en déroulement ayant comme partenaires le Ministère de la Culture, la Mairie de la ville de Sinaia et l’Association pour le Patrimoine Royal Peles.
La sculpture est le premier monument dédié au Roi Michel dans cette ville qui occupe une place particulière dans son  destin.
Le Roi Michel est né en Roumanie, à Sinaia, dans le Château Foisor. Son départ en exil s’est fait de la même ville le 3 janvier 1948, après son abdication forcée.
60 ans plus tard, en 2008, le Roi est revenu au Château de Peles, son résidence ancestrale et à cette occasion il a déclaré que « les portes du Château seront ouvertes aux roumains pour l’éternité ».
Après 2008, le Roi Michel est revenu en plusieurs fois pour participer aux évènements organisés au Château Peles et Pelisor, en renouant ainsi le lien de cœur avec ce lieu. 
Le monument en bronze sera achevé en 2021 et il va représenter, en taille réelle,  le Roi Michel en uniforme de Marechal de l’Armée Roumaine (1945). 
Par cette initiative, l’Association pour le Patrimoine Royal Peles mettra en honneur le rôle unique du Roi Michel dans l’histoire de Sinaia qui sera la deuxième ville, après Bucarest, détenant une statue du Roi inaugurée lors de l’anniversaire de sa naissance.
Le futur monument du Roi Michel se joindra aux fameuses statues du Roi Charles 1er et de la Reine Elisabeth situées sur la terrasse du Château Peles et va créer un nouveau repère de l’identité culturelle nationale et de la communauté de la ville de Sinaia.

The first monument dedicated to King Michael, in Sinaia

The statue of King Michael I is a homage to the life and personality of he who was a monument of verticality and self sacrifice during the Second World War and the Communist period of exile, and he who loved his country and his people until his very last breath. 
This statue will be placed in Sinaia according to the agreement signed by the Peles Royal Heritage Association, the Sinaia City Hall, and the Ministry of Culture and will be unveiled on the 100th anniversary of the King’s birthday. 
King’s Michael statue represents the Peles Royal Heritage Association’s most important project. The association was founded in 2019 and its mission is to protect and revitalize the Peles royal estate while promoting its heritage internationally.
In order to participate in the preselection phase of the contest, visual artists may send their sketch proposals asociatia@patrimoniupeles.ro while following the guidelines published on the association’s website. 

Il primo monumento dedicato al Re Michele, a Sinaia

25 ottobre 2021, in occasione del anniversario di 100 anni dalla nascita del Sovrano, verrà inaugurata la Statua del Re Michele I di Romania, a Sinaia. Il progetto è già in corso e si svolgerà attraverso il parteneriato tra il Ministero della Cultura, il Comune della Città di Sinaia, e l’Associazione Peleș per il Patrimonio Reale.
Si tratta del primo monumento dedicato al Re Michele in questa città, che occupa un posto a parte nel corso del suo destino.
             Il Re Michele I è nato proprio su terra romena, proprio a Sinaia, al Castello Foișor. Ed è stato sempre da qui che è partito in esilio il 3 gennaio 1948, dopo l’abdicazione forzata.
Nel 2008, 60 anni dopo, il Re è tornato al Castello di Peleș, la sua residenza storica, dichiarando, in questa occasione, che „le porte del Peleș rimarranno aperte ai romeni per l’eternità”.
Dopo il 2008, il Re Michele è ripetutamente tornato per diversi eventi organizzati presso i Castelli di Peleș e Pelișor, riallacciando il legame molto profondo con questo posto.
Il monumento in bronzo, che sarà finalizzato nel 2021, rappresenterà il Re Michele indossando l’uniforme da Maresciallo dell’Esercito Romeno (1945), a grandezza naturale. Tramite questa iniziativa, APPRP si impegna ad onorare il ruolo unico del Re Michele nella storia della città. Sinaia sarà la seconda città, dopo Bucarest, ad avere una statua del Re, innaugurata il giorno della sua nascita.
            Accanto alle famose statue del Re Carlo I e della Regina Elisabetta, piazzate sul terrazzo del Castello di Peleș, il monumento del Re Michele rappresenterà un nuovo punto di riferimento dell’identità culturale nazionale e della comunità di Sinaia.

Recomandă

Susțineți proiectele noastre

Prin intermediul APPRP, toți cei care apreciază valoarea monumentelor de arhitectură și a patrimoniului natural pot contribui la efortul de reconstrucție, întreținere și dezvoltare a acestora.