Grădina Vulpăriei

Casa Regală a pus la dispoziția Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, gratuit, pentru următorii 25 de ani, complexul Vulpărie, împreună cu aleile și potecile pietruite care străbat Domeniul Peleș de la Stăvilar, la Vulpărie până la Stâna Regală. APRP a derulat deja, din primul an de la înființare, plantări experimentale de puieți de arbori ornamentali în cadrul complexului Vulpărie.

Inițial adăpost pentru vulpile care aparțineau Familiei Regale a României, complexul cuprinde și o cabană care este, la rândul său, în plin proces de restaurare.

O data cu obținerea complexului Vulpărie, APRP l-a desemnat drept punctul central de unde vor fi dezvoltate activități educaționale, de cercetare și de implementare a programelor de restaurare a patrimoniului de pe Domeniul Regal.

Din 2020, Vulpăria devine unul dintre principalele puncte de lucru pentru echipele de studenți și experți ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”. Asociația își extinde obiectivele educative și de formare oferind studenților posibilitatea de a-și aprofunda cercetările și activitatea practică și în domeniul horticol, în paralel cu componenta peisageră și cea de restaurare a clădirilor existente.

APRP a angrenat sponsori și voluntari cu experiență în lucrări de curățare a terenului Vulpăriei de vegetația spontana invazivă, cu protejarea plantărilor experimentale și realizarea de planuri pentru restaurarea și reamenajarea construcțiilor.

Recomandă

Susțineți proiectele noastre

Prin intermediul APPRP, toți cei care apreciază valoarea monumentelor de arhitectură și a patrimoniului natural pot contribui la efortul de reconstrucție, întreținere și dezvoltare a acestora.