Conferința internațională sub auspiciile Familiei Regale a României cu tema: ”Patrimoniul cultural, natural și construit la 150 de ani de la proiectarea Castelului Peleș” – 20 septembrie 2023

Susțineți proiectele noastre

Prin intermediul APPRP, toți cei care apreciază valoarea monumentelor de arhitectură și a patrimoniului natural pot contribui la efortul de reconstrucție, întreținere și dezvoltare a acestora.