Broșura APRP 2019 – 2020

Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș (APRP) o organizație non-profit, non-guvernamentală care se ocupă de restaurarea, protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural, peisagistic și istoric de pe Domeniul Regal Peleș. 

Prin bogăția sa arhitecturală, naturală și culturală și rolul aparte pe care l-a avut în istoria României, Domeniul Regal Peleș este un loc emblematic și, în același timp, și cea mai căutată destinație turistică din țară. Multe dintre edificiile de o valoare inestimabilă au nevoie de lucrări urgente de restaurare și consolidare. Întregul ansamblu natural și arhitectural – centru al vieții culturale și sociale a orașului Sinaia și al întregii regiuni, necesită eforturi constante, susținute, de mentenanță și revalorizare.

Creată în 2019, APRP are ca obiective principale:

  • Să evalueze stadiul și nevoile de restaurare, conservare și punere în valoare a patrimoniului, 
  • să mobilizeze resursele și expertiza necesare pentru executarea lucrărilor corespunzătoare;
  • Să inițieze și să susțină proiecte sau evenimente artistice, academice, sportive și ecologice menite să promoveze unicitatea patrimoniului și să crească notorietatea zonei;
  • Să creeze o comunitate de specialiști, donatori, personalități publice și reprezentanți ai autorităților locale și instituțiilor statului care să sprijine revigorarea culturală a Domeniului;
  • Să integreze în proiectele sale formarea unor tineri specialiști români în domenii conexe, inclusiv aducând expertiză internațională, prin parteneriate cu universități și organizații din străinătate.
Recomandă

Susțineți proiectele noastre

Prin intermediul APPRP, toți cei care apreciază valoarea monumentelor de arhitectură și a patrimoniului natural pot contribui la efortul de reconstrucție, întreținere și dezvoltare a acestora.